دسته بندی ها

- بیشتر -

آخرین مطالب

برچسب ها

Card image

بازرسی مغناطیسی

انواع بازرسی

بازرسی مغناطیسی مقدمه موادی که به وسیله نیروی مغناطیس دفع  می شوند ، دیامغناطیس نامیده می شوند . آنها کمی استعداد…

Card image

عنواع بازرسی ، چشمی ، آزمایش با مایع نافذ

بازرسی جوش 1

چراغ های بازرسی متعدد و متنوعی به بازار عرضه شده است که از جمله می توان چراغ های سوار شده روی تکیه گاه قابل تنظیم…

Card image

تعریف

چهار تعریف جوشکاری

گلوئی نا کافی  ( INSUFFICIENT THROAT)  فرو رفتگی روی سطح جوش گوشه ای است که باعث شده ابعاد گلوئی جوش کمتر از حد لازم برای…

Card image

ترک ها ( CRACKS )

ترک جوش

ترک ها  ( CRACKS ) تعریف نا پیوستگی های صفحه ای ( دو بعدی ) ایجاد شده به وسیله پارگی فلز مبنا یا فلز جوش ، ترک خوردگی…

Card image

پر نشدگی

پر نشدگی ( UNDERFILL )

  پر نشدگی  ( UNDERFILL ) عبارت است از فرو رفتگی سطح جوش که تا پایین تر از لبه قطعه کار امتداد داشته باشد . این عیب…

Card image

بریدگی کنار جوش

بریدگی کنار جوش ( UNDERCUT )

بریدگی کنار جوش  ( UNDERCUT ) تعریف #شیار در پنجه یا ریشه ی جوش با رویه جوش یا فلز #جوش قبلی است . علت ֎ آمپر زیادی ֎ طول…

Card image

ذوب ناقص

ذوب ناقص ( incomplete fusion )

ذوب ناقص    ( incomplete fusion ) تعریف عدم یک پارچگی بین فلز جوش و فلز مبنا یا بین پاسهای فلز جوش علت ◄ استفاده از…