دسته بندی ها

- بیشتر -

آخرین مطالب

برچسب ها

Card image

آخالها ( INCLUSIONS )

آخالها ( INCLUSIONS )

  آخالها  ( INCLUSIONS ) آخال سرباره  ( SLAG INCLUSION ) تعریف به هر نوع ناخالصی به شکل جامد غیر فلزی در اتصال جوش گفته…

Card image

نا پیوستگی ها discontinuities

نا پیوستگی ها discontinuities

نا پیوستگی هایی غیر قابل قبول به شمار می آیند که بعضی از خصوصیات از جمله : نوع ، اندازه ، پراکندگی یا موضع را بیشتر…

Card image

ضخامت لوله

ضخامت لوله

ضخامت لوله ضخامت #لوله ممکن است به چهار صورت ارائه شود : الف _ میلیمتر ب_ اینچ ج _ SCH NO = SCHEDULE NO د _  WALL DESIGNATION  الف…

Card image

تنش زدائی

تنش زدائی

تنش زدائی در قطعات جوش شده به علت ممانعت فلز مبنا حین انجماد جوش ، تنشهای باقی مانده زیادی به وجود می آید . حوضچه…

Card image

پیش گرمایش

پیش گرمایش

پیش گرمایش برای اجتناب از ترک خوردن نقاط سخت شده در منطقه تاثیر حرارت در فولاد های فریتی ، قبل از جوشکاری از پیش…

Card image

عوامل موثر بر انتخاب گاز های محافظ جوشکاری

عوامل موثر بر انتخاب گاز های محافظ جوشکاری

عوامل موثر بر انتخاب گاز های محافظ جوشکاری برای تمامی فرایند های جوشکاری قوسی ، خواص گاز محافظ تاثیر گذار است .…

Card image

الکترود تنگستن

الکترود تنگستن

الکترود تنگستن الکترود تنگستن مصرف شدنی نیست ، فلز پر کننده محسوب نمی گردد و در اتصال جوش شرکت نمی کند . وظیفه الکترود…