دسته بندی ها

- بیشتر -

آخرین مطالب

برچسب ها

Card image

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن بدلیل تنوع فولاد های زنگ نزن وتعدد درجه آنها و تغییر  شدت حرارت ، واسطه خورنده…

Card image

انواع فولاد زنگ نزن

جوشکاری فولاد های زنگ نزن

فولاد زنگ نزن بر سه نوع است : فولاد زنگ نزن فریتی مثل فولاد های 405 ، 430 ، 442 ، 466 فولاد زنگ نزن مارتنزیتی مثل فولاد های…

Card image

کلیات جوش و الکترود

الکترود ها 2

نوع فلز مبنا ماهیت فلز جوش شونده از اهمیت عمده ای برخوردار است . اگر فلز جوش حاصله همان کیفیت فیزیکی و شیمیایی جسم…

Card image

خصوصیات کاری الکترود ها

الکترود ها

    مواد تشکیل دهنده روپوش الکترود نه تنها خواص فیزیکی و شیمیایی جوش را تعیین میکنند بلکه خصوصیات کاری الکترود…

Card image

کلیات الکترود

کلیات الکترود

    الکترود در بسته بندی های خلاء   بعضی از سازندگان الکترود های روپوش قلیایی کم هیدروژن ، آنها را در بسته…

Card image

انواع آزمایش الکترود

آزمایش الکترود

آزمایش الکترود ها منظور از آزمایش الکترود ها  تعیین ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و سلامت فلز جوش ، محتوای رطوبت…

Card image

انواع اتصال در جوشکاری

انواع اتصال

انواع اتصال دو قطعه جوش شونده نسبت به یکدیگر وضعیت های مختلفی گرفته و انواع اتصال را به وجود می آورند که اهم آنها…