دسته بندی ها

- بیشتر -

آخرین مطالب

برچسب ها

Card image

جوشکاری قوسی تو پودری ( FCAW )

جوشکاری قوسی

جوشکاری قوسی تو پودری ( FCAW  )  در جوشکاری قوسی توپودری شبیه جوشکای زیر پودری ، سیم جوش از قرقره باز شده و بطور…

Card image

جوشکاری قوسی تنگستنی گازی   ( GTAW  )

انواع جوشکاری

جوشکاری قوسی تنگستنی گازی   ( GTAW  ) کاربرد جوشکاری قوسی تنگستنی گازی یا تیگ برای جوشکاری لوله کشی های صنعتی…

Card image

جوشکاری قوسی با محافظت گاز  ( GMAW )

بازرسی جوش 1

جوشکاری قوسی با محافظت گاز  ( GMAW) در این فرایند جوشکاری از حرارت تولید شده توسط قوس جوشکاری برای اتصال دو قطعه…

Card image

طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد های کم آلیاژ AWS- A5.5

بازرسی جوش 1

طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد های کم آلیاژ  AWS- A5.5   طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد کم آلیاژ AWS- A5.5…

Card image

فرآیند های جوشکاری

فرآیند های جوشکاری

فرایند جوش جوشکار فرایند های زیادی دارد  که در کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند . برای سازه های فلزی…

Card image

بازرسی جوش

بازرسی جوش 1

مقدمه سازه های #جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف حین ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز…