بازرسی جوش

مقدمه سازه های #جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف حین ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند . بازرسی جوش می تواند از انجام کار طبق دستور العمل…

ادامه مطلب
فرآیند های جوشکاری

فرایند جوش جوشکار فرایند های زیادی دارد  که در کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند . برای سازه های فلزی ساختمان در کشور های پیشرفته دنیا ، چهار فرایند جوشکاری…

ادامه مطلب
طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد های کم آلیاژ AWS- A5.5

طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد های کم آلیاژ  AWS- A5.5   طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد کم آلیاژ AWS- A5.5 همانند طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد کربنی AWS- A5.1…

ادامه مطلب
جوشکاری قوسی با محافظت گاز  ( GMAW )

جوشکاری قوسی با محافظت گاز  ( GMAW) در این فرایند جوشکاری از حرارت تولید شده توسط قوس جوشکاری برای اتصال دو قطعه استفاده می شود . قوس جوشکاری بین نوک سیم جوش و قطعه کار…

ادامه مطلب
جوشکاری قوسی تنگستنی گازی   ( GTAW  )

جوشکاری قوسی تنگستنی گازی   ( GTAW  ) کاربرد جوشکاری قوسی تنگستنی گازی یا تیگ برای جوشکاری لوله کشی های صنعتی ، اتصالات مختلف از جنس فلزات رنگین ، فولاد های زنگ نزن…

ادامه مطلب
جوشکاری قوسی تو پودری ( FCAW )

جوشکاری قوسی تو پودری ( FCAW  )  در جوشکاری قوسی توپودری شبیه جوشکای زیر پودری ، سیم جوش از قرقره باز شده و بطور مکانیکی در اتصال ، تغذیه می شود در این روش سیم جوش میله…

ادامه مطلب
انواع اتصال در جوشکاری

انواع اتصال دو قطعه جوش شونده نسبت به یکدیگر وضعیت های مختلفی گرفته و انواع اتصال را به وجود می آورند که اهم آنها عبارتند از : 1_ اتصال لب به لب        ◄     …

ادامه مطلب
انواع آزمایش الکترود

آزمایش الکترود ها منظور از آزمایش الکترود ها  تعیین ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و سلامت فلز جوش ، محتوای رطوبت روپوش الکترود های کم هیدروژن و قابلیت استفاده الکترود…

ادامه مطلب
کلیات الکترود

    الکترود در بسته بندی های خلاء   بعضی از سازندگان الکترود های روپوش قلیایی کم هیدروژن ، آنها را در بسته بندی های خلاء موسوم به Vac Pac  ارائه می کنند . Vac pas  مشتمل…

ادامه مطلب
خصوصیات کاری الکترود ها

    مواد تشکیل دهنده روپوش الکترود نه تنها خواص فیزیکی و شیمیایی جوش را تعیین میکنند بلکه خصوصیات کاری الکترود را نیز روشن می سازند . استفاده از الکترود های مختلف…

ادامه مطلب
کلیات جوش و الکترود

نوع فلز مبنا ماهیت فلز جوش شونده از اهمیت عمده ای برخوردار است . اگر فلز جوش حاصله همان کیفیت فیزیکی و شیمیایی جسم جوش شونده را نداشته باشد ، جوش مذکور رضایتبخش  نمی…

ادامه مطلب
انواع فولاد زنگ نزن

فولاد زنگ نزن بر سه نوع است : فولاد زنگ نزن فریتی مثل فولاد های 405 ، 430 ، 442 ، 466 فولاد زنگ نزن مارتنزیتی مثل فولاد های 403 ، 410 ، 414 ، 416 ، 420 ، 431 ، 440 فولاد زنگ نزن آستنیتی مثل فولاد…

ادامه مطلب
الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن بدلیل تنوع فولاد های زنگ نزن وتعدد درجه آنها و تغییر  شدت حرارت ، واسطه خورنده و غیره که قطعه جوش شده تحت آن شرایط قرار خواهد گرفت ، در…

ادامه مطلب
الکترود تنگستن

الکترود تنگستن الکترود تنگستن مصرف شدنی نیست ، فلز پر کننده محسوب نمی گردد و در اتصال جوش شرکت نمی کند . وظیفه الکترود تنگستن ، ایجاد قوس و تامین حرارت لازم برای جوشکاری…

ادامه مطلب
عوامل موثر بر انتخاب گاز های محافظ جوشکاری

عوامل موثر بر انتخاب گاز های محافظ جوشکاری برای تمامی فرایند های جوشکاری قوسی ، خواص گاز محافظ تاثیر گذار است . ولتاژ قوس و ثابت انرژی قوس را ، هدایت حرارتی گاز تعیین می…

ادامه مطلب
پیش گرمایش

پیش گرمایش برای اجتناب از ترک خوردن نقاط سخت شده در منطقه تاثیر حرارت در فولاد های فریتی ، قبل از جوشکاری از پیش گرمایش استفاده می شود . پیش گرمایش عبارتست از گرم کردن…

ادامه مطلب
تنش زدائی

تنش زدائی در قطعات جوش شده به علت ممانعت فلز مبنا حین انجماد جوش ، تنشهای باقی مانده زیادی به وجود می آید . حوضچه مذاب به سرعت منجمد می شود و منقبض می گردد فلز مبنا با این…

ادامه مطلب
ضخامت لوله

ضخامت لوله ضخامت #لوله ممکن است به چهار صورت ارائه شود : الف _ میلیمتر ب_ اینچ ج _ SCH NO = SCHEDULE NO د _  WALL DESIGNATION  الف و ب _ هر اینچ برابر 2/45 میلیمتر است و به راحتی می توان اینچ…

ادامه مطلب
نا پیوستگی ها discontinuities

نا پیوستگی هایی غیر قابل قبول به شمار می آیند که بعضی از خصوصیات از جمله : نوع ، اندازه ، پراکندگی یا موضع را بیشتر از حد مجاز استاندارد ها دارا باشند . در آئین نامه جوشکاری…

ادامه مطلب
آخالها ( INCLUSIONS )

  آخالها  ( INCLUSIONS ) آخال سرباره  ( SLAG INCLUSION ) تعریف به هر نوع ناخالصی به شکل جامد غیر فلزی در اتصال جوش گفته می شود . این آخالها می توانند نقطه ی ضعف در جوش باشند . علت…

ادامه مطلب
ذوب ناقص

ذوب ناقص    ( incomplete fusion ) تعریف عدم یک پارچگی بین فلز جوش و فلز مبنا یا بین پاسهای فلز جوش علت ◄ استفاده از الکترود کوچک برای جوشکاری فولاد سرد و ضخیم ◄ کافی نبودن…

ادامه مطلب
بریدگی کنار جوش

بریدگی کنار جوش  ( UNDERCUT ) تعریف #شیار در پنجه یا ریشه ی جوش با رویه جوش یا فلز #جوش قبلی است . علت ֎ آمپر زیادی ֎ طول قوس خیلی بلند ֎ نوسان زیاد الکترود ֎ سرعت حرکت خیلی سریع…

ادامه مطلب
پر نشدگی

  پر نشدگی  ( UNDERFILL ) عبارت است از فرو رفتگی سطح جوش که تا پایین تر از لبه قطعه کار امتداد داشته باشد . این عیب در اثر عدم دقت جوشکار در پر کردن کامل طرح اتصال ( شیار ) بوجود…

ادامه مطلب
ترک ها ( CRACKS )

ترک ها  ( CRACKS ) تعریف نا پیوستگی های صفحه ای ( دو بعدی ) ایجاد شده به وسیله پارگی فلز مبنا یا فلز جوش ، ترک خوردگی فلز جوش می تواند در شرایط خمیری ( ترک گرم ) یا وقتی که سرد…

ادامه مطلب
تعریف

گلوئی نا کافی  ( INSUFFICIENT THROAT)  فرو رفتگی روی سطح جوش گوشه ای است که باعث شده ابعاد گلوئی جوش کمتر از حد لازم برای جوش گوشه ای گردد . جوشکار جهت اطلاع و بدست آوردن میزان…

ادامه مطلب
عنواع بازرسی ، چشمی ، آزمایش با مایع نافذ

چراغ های بازرسی متعدد و متنوعی به بازار عرضه شده است که از جمله می توان چراغ های سوار شده روی تکیه گاه قابل تنظیم ، چراغ های کانونه شونده ، چراغ های انعکاسی ، چراغ های فیبر…

ادامه مطلب
بازرسی مغناطیسی

بازرسی مغناطیسی مقدمه موادی که به وسیله نیروی مغناطیس دفع  می شوند ، دیامغناطیس نامیده می شوند . آنها کمی استعداد مغناطیس شدن به صورت منفی دارند. آن موادی که به وسیله…

ادامه مطلب
بازرسی فراصوتی

بازرسی فراصوتی کلمه اولتراسونیک از نظر لغوی به معنی مافوق صوت یا ماورا صوت می باشد و اصطلاحا به فرکانس های بیشتر از فرکانس های صوتی ( حد شنوایی ) اطلاق می شود . فرکانس های…

ادامه مطلب
ر ادیوگرافی

  برای رادیوگرافی جوشها اشعه ایکس یا گاما را به یک طرف درز جوش تابانیده و در طرف دیگر جوش مطابق شکل فیلم قرارداده می شود . فیلم داخل اکران قرارگرفته مجموعا در کاستی گذاشته…

ادامه مطلب
ثبت نام دانشجو

ثبت نام دانشجو در دانشگاه فنی  برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با این مجموعه از طریق واتساپ شماره 09111361006 تماس حاصل فرمایید . #دانشجو #ثبتنام #رشته #فنی #عمران #حسابداری…

ادامه مطلب
انتخاب الکترود های مناسب

انتخاب الکترود های درست ok  برای اتصال فلزات غیر همجنس      #الکترود  #جوش #جوشکاری #اتصال #فلز #فلزات #فولاد #چدن 

ادامه مطلب
علائم قردادی جوش

  #جوش #جوشکاری #فولاد #فلز #کاربرد #ترکیب #نفوذ #الکترود ##آرگون #تنگستن #قوس 

ادامه مطلب
علائم قراردادی آزمایش غیر مخرب

  AWS A2.4 اجزاء علامت آزمایش غیر مخرب ① خط مرجع ②پیکان ③ مشخصه های حرفی روش آزمایش ④ گستره و تعداد آزمایش ها ⑤ علائم تکمیلی ⑥ دنباله ( مشخصات فنی ، کد ها یا مراجع دیگر…

ادامه مطلب
انواع پیچیدگی در جوشکاری

  #جوش # جوشکاری #فلز #فولاد #ورق ##لوله #تخلخل #الکترود #قوس #،آرگون #CO2 #برق 

ادامه مطلب
بازرسی عمومی جوش

بازرسی عمومی جوش بازرسی عمومی جوش در همه کارگاه ها ( بدون توجه به اینکه چه نوع کار جوشکاری است : #بازرسی اسکلت فلزی ، بازرسی مخازن ذخیره ، بازرسی مخازن تحت فشار ، بازرسی…

ادامه مطلب
بازرسی تجهیزات جوشکاری

بازرسی تجهیزات جوشکاری ماشین های جوشکاری متداول عبارتند از : ترانسفورماتور ، ترانس _ رکتیفایر ، #دینام ، موتور جوش دیزلی موتور جوش بنزینی #ترانسفورماتور ، برق متناوب…

ادامه مطلب
ایمنی در جوشکاری برق

ایمنی در جوشکاری برق  یک جوشکار خوب بایستی اطلاعات کافی در زمینه قسمت های مختلف وسایل و تجهیزات جوشکاری داشته باشد تا بتواند در محیطی سالم و دور از خطر بهترین نتیجه…

ادامه مطلب
مقررات ایمنی سنگ زنی

مقررات ایمنی سنگ زنی سنگ سنباده وسیله ای است که در بسیاری از امور تولیدی ، نوسازی و تعمیرات برای آخرین پرداخت سنگ زدن قطعه تا رسیدن به اندازه مطلوب ، صافکاری قطعات بدون…

ادامه مطلب
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري:

ﺑﺸﺮ اوﻟﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ذوب و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي آن ﭘﯽ ﺑﺮد، در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي ﺗﻼﺷﻬﺎي زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم داد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﺤﯿﻢ…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ اول: اﺗﺼﺎﻻت

اﻏﻠﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ (رﯾﺨﺘﮕﯽ ،آﻫﻨﮕﺮي ﺷﺪه ، ﻧﻮرد ﺷﺪه و... ) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻮﺷﮑﺎري : ( Welding )  ﺟﻮﺷﮑﺎري ، اﺗﺼﺎل ﻣﻮاد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ، ﺑﺎ و ﯾﺎ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮو در ﺟﻮﺷﻜﺎري

(POWER GENERATORS IN WELDING) • دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ #ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﻪ…

ادامه مطلب
فصل سوم ( بخش دو ) :

ﻣﻨﺤﻨﯽ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري: دو ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار وﻟﺖ – آﻣﭙﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار وﻟﺖ – آﻣﭙﺮ ﻧﺰوﻟﯽ )ﺷﺪت…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮق

ﺗﺌﻮري اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ : ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ دار اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻫﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ( ولتاژ ) :  در ﯾﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ…

ادامه مطلب
فصل پنجم : ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮود دﺳﺘﯽ

  در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ، ﺣﺮارت از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﯽ و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻗﻮس و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬاب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎزﻫﺎي…

ادامه مطلب
فصل ششم : اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺟﻮﺷﮑﺎري

اﯾﻤﻨﯽ Safety :  ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ، اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﻔﻆ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎپ (ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر )  ﻣﯽ ﺷﻮد…

ادامه مطلب
فصل هفتم : اتصالات

اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ: ( Welded Joints )  اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: 1_ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ : (  butt joint  )  2_ گوشه ای : ( corner joint  )  3_…

ادامه مطلب
فصل هفتم : اتصالات ( قسمت دوم )

اﻧﻮاع ﺟﻮش ( Types of  Weld )  ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد A2.4 AWS اﻧﻮاع ﺟﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ 9 ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  1_ ﺷﯿﺎري…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري و آزﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎر

ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ اﻧﺒﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ اﻓﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮد: 1_ وضعیت تخت   ( Flat)               …

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ : اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ

  اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻓﻠﺰي ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد ﺑﻌﻨﻮان روﭘﻮش روي آﻧﻬﺎ ﭘﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻟﮑﺘﺮود در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺴﺘﻪ…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ : ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻨﯽ ( قسمت اول )

(Gas Tungsten Arc Welding)  ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ: اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻠﯿﻢ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﻮس و ﺣﻮﺿﭽﮥ ﻣﺬاب #ﺟﻮش، ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1920 ﻣﯿﻼدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،…

ادامه مطلب
فصل دهم ( قسمت دوم )

  ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮس و ﻗﻄﺒﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮود: ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎ از ﺟﺮﯾﺎن DCEN و ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﮑﺎري آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ از ﺟﺮﯾﺎنAC اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﯽ  ﮐﻪ…

ادامه مطلب
فصل دهم ( بخش سوم )

ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ GTAW : .1ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ، در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻮﻻً ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.   .2در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺷﺸﯽ…

ادامه مطلب
فصل یازدهم

ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﺟﻮش و ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ      ﻣﻘﺪﻣﻪ: در ﻣﺎده ﯾﺎ ﻗﻄﻌﮥ در ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ، اﻧﻮاع ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮ آﯾﺪ…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ( ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺟﻮش)

ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻮش دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺆام ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ، ﺑﺮاي…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ( ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ )

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺗﺼﺎﻻت، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮﺷﮑﺎري ، ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺤﻮه…

ادامه مطلب
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ( ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ اﺻﻮل اﺧﺬ آزﻣﻮن و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري )

اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري :    ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﯿﻮب ﺟﻮﺷﮑﺎري، ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﯿﻒ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت…

ادامه مطلب
فولاد های کربنی و کربن منگنزدار

همانگونه که در فصل های قبل اشاره شد به کمک دیاگرام های  TTT می توان پیش بینی نمود که اگر #فولاد با سرعت معینی سرد شود ، آنگاه در پایان مرحله عملیات حرارتی بعد از همدما…

ادامه مطلب
عملیات حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده

عملیت حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده :  Heat treatment processes انجام عملیات حرارتی بر روی فولاد ها به منظور تغییر خواص اولیه و حصول ساختار و خواص مکانیکی مطلوب بر روی فولاد…

ادامه مطلب
فولاد های دانه ریز

مقدمه : فولاد های دانه ریز از نوع فولاد های کاملا کشته شده می باشند و با حاوی عناصر آلیاژی در حد جزئی که اجزاء رسوبی حل شده در دماهای خیلی بالا درون فاز جامد فولاد هستند…

ادامه مطلب
پدیده ترک برداشتن

پدیده ترک برداشتن Cracking phenomena عیوب در مقاطع جوشکاری شده میتواند از نا مناسب بودن خواص متالوژیکی جوش تا عیوب فیزیکی نظیر ترک ها ، تخلخل ، ناخالصی سرباره ای ، عدم ذوب شدگی…

ادامه مطلب
مبانی تضمین کیفیت در سازه های جوشکاری-1

1-1 تعریف #کنترل-کیفیت از زمانی که انسان توانایی ساخت محصولی را پیدا کرد.جهت کنترل کیفیت آن به تلاش پرداخت. 2-1 دیدگاههای قدیمی در مورد کیفیت معیارهای کیفی تنها توسط تامین…

ادامه مطلب