hygiene industry

Food, beverage, medicinal, dairy

steel Industries

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Ad dolor in quae itaque eius fugiat architecto exercitationem eveniet

Petrochemical

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Ad dolor in quae itaque eius fugiat architecto exercitationem eveniet

Kavian Welding School

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Ad dolor in quae itaque eius fugiat architecto exercitationem eveniet

Galllery

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.

Remodal


Books

Introducing books

Last posts

Card image

مبانی تضمین کیفیت در سازه های جوشکاری-1

بازرسی جوش 1

1-1 تعریف #کنترل-کیفیت از زمانی که انسان توانایی ساخت محصولی را پیدا کرد.جهت کنترل کیفیت آن به تلاش پرداخت. 2-1 دیدگاههای…

مدیریت سایت
Card image

پدیده ترک برداشتن

پدیده ترک برداشتن

پدیده ترک برداشتن Cracking phenomena عیوب در مقاطع جوشکاری شده میتواند از نا مناسب بودن خواص متالوژیکی جوش تا عیوب فیزیکی…

مدیریت سایت
Card image

فولاد های دانه ریز

فولاد های دانه ریز

مقدمه : فولاد های دانه ریز از نوع فولاد های کاملا کشته شده می باشند و با حاوی عناصر آلیاژی در حد جزئی که اجزاء رسوبی…

مدیریت سایت
Card image

عملیات حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده

عملیات حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده

عملیت حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده :  Heat treatment processes انجام عملیات حرارتی بر روی فولاد ها به منظور تغییر خواص…

مدیریت سایت